มอเตอร์หินไฟ โตวา BENCH GRINDER TOWA

Model BG150  6″
ขนาด 6″
กำลังไฟฟ้า (W) 375
รอบหมุน (r/min) 2950
ขนาดล้อหมุน (mm ) 150x16x12.7
น้ำหนัก (kg) 10