ขนาดมอเตอร์ ขนาดหินไฟ (MM) ความเร็วรอบ (RPM)
400W 150x20x12.7 2800