ฟิชเทปเปลือย Replacement Fish Tape  SAMROCK

รุ่น #0305R , #0310R, #0320R

Model Width Thickness Length
#0305R 1/8″(3.2mm) 1/16″(1.6mm) 50ft
#0310R 1/8″(3.2mm) 1/16″(1.6mm) 100ft
#0320R 1/8″(3.2mm) 1/16″(1.6mm) 200ft