พาวเวอร์ปลั๊กชนิดเต้ารับติดตั้งบนพื้นผนัง POWER PLUG QUICK CONNECT BALS

พาวเวอร์ปลั๊ก ชนิดเต้ารับติดตั้งบนพื้นผนัง   รุ่น เข้าสายแบบไม่ใช้สกรูน๊อต(Quick Connect) ขนาด 32Amp 3P+N+E 400V 6h IP44         -ช่องเข้าสาย ด้านบน 1ช่อง                                                  -ช่องเข้าสายด้านล่าง 2ช่อง