พาวเวอร์ปลั๊กชนิดเต้ารับติดตั้งบนแผง POWER PLUG QUICK CONNECT BALS

พาวเวอร์ปลั๊ก ชนิดเต้ารับติดตั้งบนแผง(Panel Mounting Socket Outlet)  รุ่น เข้าสายแบบไม่ใช้สกรูน๊อต(Quick Connect) ขนาด 16Amp 3P+N+E 400V 6h IP67         -เต้ารับมุมเอียง 20 องศา