พาวเวอร์ปลั๊กชนิดเต้ารับติดตั้งบนแผง POWER PLUG QUICK CONNECT BALS

พาวเวอร์ปลั๊ก ชนิดเต้ารับติดตั้งบนแผง  รุ่น เข้าสายแบบไม่ใช้สกรูน๊อต(Quick Connect) ขนาด 32Amp 3P+E 400V 6h IP44

.เต้ารับมุมเอียง 20 องศา