พาวเวอร์ปลั๊กชนิดเต้ารับ POWER PLUG QUICK CONNECT BALS

พาวเวอร์ปลั๊กชนิดเต้ารับติดตั้งบนพื้นผนัง รุ่นเข้าสายแบบไม่ใช้สกรูน๊อต (Quick Connect)

ขนาด 16 Amp 3P+N+E 400 V 6h IP44