พาวเวอร์ปลั๊กชนิดเต้ารับ POWER PLUG QUICK CONNECT BALS

พาวเวอร์ปลั๊กชนิดเต้ารับติดตั้งบนพื้นผนัง รุ่นเข้าสายแบบไม่ใช้สกรูน๊อต (Quick Connect)

ขนาด 16 Amp 2P+E 400 V 6h IP44

ช่องเข้าสาย ด้านบน 1 ช่อง

ช่องเข้าสาย ด้านล่าง 1 ช่อง