พาวเวอร์ปลั๊กชนิดด้ามจับสายไฟ POWER PLUG QUICK CONNECT BALS

พาวเวอร์ปลั๊ก ชนิดด้ามจับสายไฟหลายรูปแบบ(Plug with Multi grip)  รุ่น เข้าสายแบบไม่ใช้สกรูน๊อต(Quick Connect) ขนาด 32Amp 2P+E 230V 6h IP44