พาวเวอร์ปลั๊กชนิดด้ามจับสายไฟหลายรูปแบบ Plug with Multi Grip POWER PLUG QUICK CONNECT BALS

ขนาด 16 Amp 2P+E

230V 6h IP 44