พัดลม,ท่อลมดูดยืดได้ BERGIN รุ่น VF8

ขนาดใบพัด 8 นิ้ว
กำลังมอเตอร์ 150 วัตต์
ความเร็วมอเตอร์ 2900 รอบต่อนาที
แรงดันไฟ 220 โวลท์ / 50 เฮิรต์
ความเร็วลม  25 ลบ.ม./นาที
แรงดันลม 250 Pa
น้ำหนัก 9 Kg.