ขนาดใบพัด 24 นิ้ว
กำลังมอเตอร์ 2200 วัตต์
ความเร็วมอเตอร์ 1450 รอบต่อนาที
แรงดันไฟ 220 โวลท์ / 50 เฮิรต์
ความเร็วลม  290 ลบ.ม./นาที
แรงดันลม 280 Pa
น้ำหนัก 94 Kg.