ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
กำลังมอเตอร์ 1500 วัตต์
ความเร็วมอเตอร์ 2900 รอบต่อนาที
แรงดันไฟ 220 โวลท์ / 50 เฮิรต์
ความเร็วลม  128 ลบ.ม./นาที
แรงดันลม 400 Pa
น้ำหนัก 34 Kg.