ขนาดใบพัด 12 นิ้ว
กำลังมอเตอร์ 550 วัตต์
ความเร็วมอเตอร์ 2900 รอบต่อนาที
แรงดันไฟ 220 โวลท์ / 50 เฮิรต์
ความเร็วลม  62 ลบ.ม./นาที
แรงดันลม 350 Pa
น้ำหนัก 14 Kg.

62