ขนาดใบพัด 10 นิ้ว
กำลังมอเตอร์ 350 วัตต์
ความเร็วมอเตอร์ 2900 รอบต่อนาที
แรงดันไฟ 220 โวลท์ / 50 เฮิรต์
ความเร็วลม  45 ลบ.ม./นาที
แรงดันลม 300 Pa
น้ำหนัก 10 Kg.