ปืนลมสั้น ทีเอชบี HIGH FLOW AIR BLOWER THB รุ่น B 90

แกน 5 CM รูเกลียว 1/4″

MAX PRESSURE 215 PSI (1.5 MPA)