ปืนลมยาว ทีเอชบี HIGH FLOW AIR BLOWER THB รุ่น B91

แกน 25 CM  รูเกลียว 1/4″

MAX PRESSUR 215 PSI (1.5 MPA)