ปืนยิงตะปู PNEUMATIC NAILER KING K-440

ขนาด (Size) : 225x55x250 mm.
น้ำหนัก (Weigh) : 1.7 kg.
ความดันลม (Inflation Pressure) : 6-8 bar
ตะปูที่ใช้ได้ (Nail for use) : K425-K440
บรรจุตะปู (Packing tack) : 100 นัด