ใช้กับตะปูขาคู่ 406J – 422J ความกว้างลูกตะปู 4 มม. ความยาวลูกตะปูสูงสุด 22 มม.เหมาะสำหรับยิงไม้ ยิงเบาะหนัง เบาะบุพลาสติก

วิธีการใช้ เหมาะสำหรับยิงไม้ ยิงเบาะหนัง เบาะบุพลาสติก

ใช้กับตะปูขาคู่ 406J – 422J ความกว้างลูกตะปู 4 มม. ความยาวลูกตะปูสูงสุด 22 มม.

 

ปืนยิงตะปู   King 422J
ขนาด  180*52*230 mm
น้ำหนัก  1.2 kg.
ความดันลม  6-8 Bar
บรรจุตะปู  100 นัด
ตะปูที่ใช้  406J, 408J, 410J, 413J, 416J, 419J, 422J
ปั๊มลมที่ใช้  1/4 แรง