หมวดปากกาจับชิ้นงาน
Sub Category : ปากกาอัดไม้-Lacroc
Brand : LACROC
Code : M70K
Name : ปากกาอัดไม้หน้ากว้าง ชนิดปรับเข้า-ออกเร็ว 7″
Title : M70K
Description : – ขนาด 7″
– การใช้งาน 178x200x77 mm