หมวดปากกาจับชิ้นงาน
Sub Category : ปากกาจับเหล็ก-Lacroc
Brand : LACROC
Code : LQBV125(5″)
Name : ปากกาจับเหล็กขยับเร็ว Lacroc – LQBV125(5″)
Title : LQBV125(5″)
Description : – ความกว้างปากจับ 127 มม.(5″)
– ระยะจับชิ้นงาน 184 มม. (7.1/4″)
– ความลึกปากจับ 79 มม.