หมวดปากกาจับชิ้นงาน
Sub Category : ปากกาจับเหล็ก-Lacroc
Brand : LACROC
Code : LDBV100 (4″)
Name : ปากกาจับเหล็ก LACROC – LDBV100 (4″)
Title : LDBV100 (4″)
Description : ปากกาจับเหล็กรุ่นเทียบเท่าเหล็กเหนียว ทนแรงดันได้ถึง 30000 ปอนด์/ตารางนิ้ว (PSI)
มีปากจับท่อแบบพิเศษ รวมทั้งทั่ง เสริมเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย
สามารถหมุนได้รอบตัว 360องศา
ผลิตโดย โรงงานจากสหรัฐอเมริกา