ปากกาจับงาน ใช้กับท่อแป๊บ ขนาด 3/4 Deep Reach

Item NO Throat Depth
68-539 110 mm.