ปากกาจับงาน ใช้กับท่อแป๊ปขนาด 3/4″

Item NO. Throat Depth
68-538 60mm