ยาว 130 mm
ปากจับกว้าง 42 mm
จับชิ้นงานขนาด 25 mm

Made in Germany