ยาว 160 mm
ปากจับกว้าง 50 mm
จับชิ้นงานขนาด 32 mm

Made in Germany