ยาว 200 mm
ปากจับกว้าง 60 mm
จับชิ้นงานขนาด 55 mm

Made in German