ยาว 180 mm
ปากจับกว้าง 56 mm
จับชิ้นงานขนาด 50 mm

Made in Germany