ปั้มแช่ดูดโคลน ใบพัดเหล็กคัตเตอร์ เสื้อสแตนเลส DEORO Submersible Pump

มอเตอร์ 1.5 แรงม้า
ขนาดท่อ 2 นิ้ว
ส่งสูง 12 เมตร
ปริมาณน้ำ 330 ลิตร/นาที

ลวดทองแดง

ใบพัดคัตเตอร์ สามารถตัดกิ่งไม้ เศษขยะที่ติดมาจากน้ำได้