ปั้มเพลาลอย ดีโอโร่  รุ่น SU-50,SU-80,SU-100

SELF PRIMING PUMP DEORO SU-50,SU-80,SU-100

MODEL          SU-50                          SU-80                            SU-100

ปริมาตรสูงสุด  600ลิตร/นาที              900ลิตร/นาที              1,600ลิตร/นาที

แรงส่ง              29M                           28M                                 27M

แรงดูด              7 M                             7 M                                   7 M

มอเตอร์           5.5 HP                        6.5 HP                             9/13 HP

รอบหมุน          3,600 r/m                 3600r/m                        3600r/m

ขนาดท่อ         50 mm                       80 mm                            100 mm

น้ำหนัก            11 kg                            13 kg                                25 kg