ปั้มเจ็คคู่ ดีโอโร่ รุ่น DP-370Self-Priming Centrifugal Pump DEORO DP-370

มอเตอร์ 1 HP /0.75 KW
ส่งสูงสุด 40 เมตร
อัตราส่งน้ำสูงสุด 35ลิตร/นาที
ดูดน้ำสูงสุด 21 เมตร
 มอเตอร์  2,850 RPM