ปั้มเจ็คคู่ ดีโอโร่ รุ่น DP-750

Self-Priming Centrifugal Pump DEORO DP-750

มอเตอร์ 2 HP /1.5 KW
ส่งสูงสุด 70 เมตร
อัตราส่งน้ำสูงสุด 45ลิตร/นาที
ดูดน้ำสูงสุด 27 เมตร

มอเตอร์                  2,850cRPM