ปั๊มกรองสระว่ายน้ำใช้ในระบบกรองเพื่อทำความสะอาด

รุ่น

ขนาดมอดตอร์

(HP)

ขนาดท่อเข้า/ออก

(INCHES)

ระยะส่ง

(M)

อัตราการกรอง

(GPM)

SP2607X1051 1 1.5 15 40