ปลอกสว่าน ฟินิกซ์ DRILL BUSHING PHOENIX

ขนาดปลอกสว่าน 1 x 2

2 x 3

2 x 4

3 x 4

4 x 5