ประแจแหวนข้างสั้นพิเศษ แอมโปร THE SHORT RING SPECIAL AMPRO

ประแจแหวนข้างสั้นพิเศษ 7 ตัวชุด เหล็ก CR-V

ชุบ CHROME-MIRROR,แหวน CONVEX เอียง 15 องศา

ขนาด 10,12,13,14,15,17,19