ประแจปอนด์ พร้อมกล่องพลาสติก ครอสแมน

เบอร์รุ่น แกน ขนาด
97-962 3/4″ 43″(ุ600 Ft-LB