ประแจปอนด์ พร้อมกล่องพลาสติก ครอสแมน

เบอร์รุ่น แกน ขนาด
97-961 3/4″ 34″ (300 Ft-LB)