ประแจปอนด์ พร้อมกล่องพลาสติก ครอสแมน

เบอร์รุ่น แกน ขนาด
97-951 1/2″ 25″(50-250Ft-Lb 67.8-339.0 )