ประแจปอนด์ พร้อมกล่องพลาสติก ครอสแมน

เบอร์รุ่น แกน ขนาด
97-942 3/8″ 15″ (80Ft-LB)