ประแจปอนด์ พร้อมกล่องพลาสติก ครอสแมน

เบอร์รุ่น แกน ขนาด
97-941 3/8″ 14″(30-250 In-LB