ประแจจับแป๊ป เร็กซ์

PIPE WRENCH REX

Part No. Description
RX22 – 08 8″ Pipe Wrench
RX22 – 10 10″ Pipe Wrench
RX22 – 12 12″ Pipe Wrench
RX22 – 14 14″ Pipe Wrench
Rx22- 18 18″ Pipe Wrench
Rx22 – 24 24″ Pipe Wrench
Rx22 – 36 36″ Pipe Wrench