บอลวาล์วทองเหลือง KITZ BRASS 600P

SIZE 1/4″

SIZE  3/8″

SIZE 1/2″

SIZE 3/4″

SIZE 1″

SIZE 1.1/4″

SIZE 11/2″

SIZE 2″