กำลังแรงบิด 2710 N.m
ใช้ขนาดลูกบล็อค 1″
ความเร็วรอบเปล่า 4,000RPM
ปริมาณลม 35 cfm (998L/min)
ขนาดเครื่องอัดลมที่แนะนำ 5 HP