กำลังแบตเตอรี่ 12 โวลท์
ความเร็วรอบ

1,500 รอบ/นาที

2,650 รอบ/นาที

อัตราการกระแทก 2650/3,500 ครั้ง/นาที
แรงบิดสูงสุด 65/160 Nm
ตัวจับอุปกรณ์ 1/2 Square
น้ำหนัก 1.4 kg

 

Relate  Products