กำลังแบตเตอรี่ 18 โวลท์
ความเร็วรอบ

0-425 รอบ/นาที

0-1,700 รอบ/นาที

ตัวจับอุปกรณ์ 1/2″ SD Friction Ring
อัตราการกระแทก

0-450 ครั้ง/นาที

0-2,300 ครั้ง/นาที

แรงบิดสูงสุด 135/950 นิวตันเมตร
แรงบิดคลายน๊อต 1491 นิวตันเมตร
น้ำหนัก 3.3 kg