• ใช้เคลือบด้านหลังผ้าเบรคเพื่อระงับเสียง
  • นํ้ายาจะทำหน้าที่ดูดซับแรงสั่นสะเทือนของแป้นผ้าเบรค
  • ทนความร้อนสูง
  • ทนต้อการชะล้างสูง

หลักการทำงานของนํ้ายา CRC Disc Break Quiet™

เมื่อนํ้ายาแห้งจะมีลักษณะคล้ายยางเคลือบผิวทำหน้าที่ในการดูดซับแรงสั่นสะเทือน (ที่ความถี่สูง) ระหว่างผ้าเบรคและชิ้นส่วนอื่นๆของระบบคาลิเปอร์ที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดเสียงดัง

DESCRIPTION:

Disc Brake Quiet forms a water resistant, high-temperature film that absorbs noise while quieting squeaks & squeals. Specially formulated to dampen the vibrations that cause brake noise. For use on the back of non-shimmed disc pads.

Relate  Products