ค่อยๆขจัดฝุ่นเบรกกรวดในช่วงฤดูหนาวและสิ่งสกปรกบนถนนอื่น ๆ จากล้อเหล็กและล้ออัลลอยทุกชนิด การเปลี่ยนสีอย่างชาญฉลาดบ่งชี้ว่าเมื่อสามารถล้างทำความสะอาดได้ ใช้ง่ายด้วยสูตรเจลที่มีประสิทธิภาพ
Gently removes brake dust, winter grit and other road dirt from all types of steel and alloy wheels. The clever colour change indicates when the cleaner can be rinsed off. Easy to use thanks to the effective gel formula.

Relate  Products