• ใช้ฉีดล้างลิ้นปีกผีเสื้อและท่อส่งอากาศของเครื่องยนต์
  • สามารถฉีดล้างโดยไม่ต้องถอดลิ้นปีกผีเสื้อออกมาล้าง
  • นํ้ายาระเหยแห้งเร็ว และไม่เป็นอันตรายกับสารเคลือบต่างๆ
  • ช่วยแก้อาการเครื่องยนต์รอบเดินเบาไม่นิ่ง รอบตก รอบสูง เบาดับ เครื่องสั่น เร่งไม่ขึ้น ฯลฯ

DESCRIPTION:

Throttle Body & Air Intake Cleaner cleans gum and varnish from the throttle valves and throttle body for easier starting and smoother engine performance