• นํ้ายาทำความสะอาดคาร์บิวเรเตอร์ สำหรับล้างคราบเขม่า ตะกอนนํ้ามัน คราบยางเหนียวและสิ่งสกปรกต่างๆที่จับในตัวตาร์บิวเรเตอร์และส่วนอื่นๆ ในระบบเผาไหม้ของเครื่องยนต์
  • ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานเมื่อเทียบกับการต้องถอดประกอบชิ้นส่วนออกมาล้างแบบวิธีเก่า
  • ช่วยให้เครื่องยนต์เดินเรียบ ประหยัดนํ้ามัน และลดควันดำจากท่อไอเสีย

DESCRIPTION:

A carb & choke cleaner that is designed to maximize carburetor performance. Quickly dissolves carburetor deposits such as gum, sludge & varnish to improve fuel system performance & enhance fuel economy.