รายละเอียด น้ำยาทาเกลียวท่อ เบอร์ 51 KIMSON

น้ำยาทาเกลียวประกอบท่อ เบอร์ 51 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทาเกลียวท่อ หน้าแปลนท่อที่ทำ ด้วยโลหะทุกชนิด และปะเก็นท่อต่างๆ มีลักษณะ ข้น เหนียว แห้งช้า ไม่แข็งตัว และปรับแต่งได้ มีประสิทธิภาพดีกว่าเทปพันเกลียว ไม่ต้องใช้ด้าย หรือปอพัน ใช้ได้ทั้งท่อน้ำร้อน น้ำเย็น สตรีม แก๊ส และท่อน้ำมันต่างๆ คงตัวอยู่ได้ในอุณหภูมิ -54 oC ถึง 204 oC ทนแรงดันได้ถึง 5,000 psi. (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) รื้อถอดออกได้ง่าย